Beursagenda

Contact Prijsveranderingen voorbehouden.
Bestel informatie Home


Bestel informatieBij bestellen,vermeld uw naam en adresgegevens.

Wordt nog wel eens vergeten!

(077)3738554
(077)3260981
Giro nr; 5260250

Bestel informatie
Bestellen
Bestellen kan bij ons telefonisch (spreekt u gerust het antwoordapparaat in), per fax, schriftelijk of door het sturen van een mailtje. Vermeld altijd het bestelnummer van het artikel, het aantal en de omschrijving .
Toezending
Toezending van de bestelde artikelen vindt plaats na betaling. De snelste manier om het bedrag over te maken, is door middel van electronisch bankverkeer (bijvoorbeeld Girotel of Girofoon). Als begunstigde Jophispoor Uiteraard bestaat de overschrijvingskaart ook nog steeds. Helaas (nog) geen creditcardbetaling.
Zijn bepaalde artikelen niet op voorraad, dan gaan we meestal tot een deel-levering over, tenzij u te kennen geeft alles in n keer te willen ontvangen (in verband met bijvoorbeeld porto).
On-line bestellen
U kunt ook on-line bestellen door het sturen van een mailtje. Na ontvangst en verwerking van uw bestelling ontvangt u een e-mail terug met daarin het aan ons verschuldigde bedrag. Na ontvangst van dit bedrag gaan wij over tot levering.
Betaling
postbank rekening 5260250
Vermeld u a.u.b. het volgende:Uw naam
Adres (inclusief plaats en postcode, verschijnt bij ons niet altijd op Girotel)
Zodra het bedrag van uw bestelling is bijgeschreven op onze rekening sturen wij u het bestelde toe.


Naar Boven