Jophispoor is, inmiddels al enige jaren, lid van deze organisatie en wil het FREMO TREFFEN onder uw aandacht brengen!